5 Ağustos 2007 Pazar

Hapse tıkılış gerekçem ve belgem...

ANKARA 2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ'NİN KARARI
T.C. ANKARA 2 NOLU DEVLET GÜVENLİK MAHKEMESİ ESAS NO: 1999/21
DURUŞMA TUTANAĞI
OTURUM NO : 11 OTURUM TARİHİ : 29.6.1999
BAŞKAN : MEHMET TURGUT OKYAY ÜYE : HÜSEYİN EKEN ÜYE : MEHMET MARAŞ DGM.C.BAŞSAVCISI : CEVDET VOLKAN DGM.C.SAVCISI : TALAT ŞALK KATİP : HÜSEYİN KARAKUŞ
Belli edilen gün ve saatte duruşmaya mahsus salonda oturum açıldı. Yoklama yapıldı. Sanık Abdullah ÖCALAN cezaevinden getirildi. Huzura alındı. Sanık vekilleri Av. Mahmut ŞAKAR, Av. Mükrime TEPE, Av. Hatice KORKUT, Av. Aysel TUĞLUK, Av. Aydın ORUÇ, Av. Kenan SİDAR, Av. Niyazi BULGAN, Av. Doğan ERBAŞ, Av. Kemal BİLGİÇ, Av. İrfan DÜNDAR, Av. Fehim GÜNEŞ , Av. Ahmet AVŞAR geldiler. Yerlerine alındılar. Müdahiller Ali BUGAN, Ali ÇEPELLİ, Arzu YILDIRIM, Behiye AKYEL, Bekir DOĞAN, Bekir İSPİRLİ, Reyha ÇEPELLİ, Cafer ŞENTÜRK, Fatma KANTEMİR, Güler APALAK, H. Mehmet ALPTEKİN, Hacer Jale ATAV, Hamit KÖSE, Hülya TOPAL, Mehmet ÇEVRÜK, Mehmet GENCER, Mehmet YILDIZ, Muharrem YILDIRIM, Öztürk BOZKURT, Saliha KÖSE, Salime ARSLAN, Selma TÜRKYILMAZ, Sıdıka ÇAN, Süleyman ALDAĞ, Şiray ÖZÇELİK, Tahsin İLHAN geldiler. Yerlerine alındılar. MüdahiI vekilleri Av. Cengiz ERKOYUNCU, Av. Burhan Cahit TORUN, Av. Mehdi KESKİN, Av. Necdet KÜÇÜKTAŞKINER, Av. Kadir KARTAL, Av. Zeki Hacı İBRAHİMOĞULLARI, Av. Şevket Can ÖZBAY, Av. Mehmet Emin BAĞCI, Av. İbrahim İLKYAZ, Av. Aynur ÖNER, Av. Emin AKOĞUZ, Av. Süleyman AYHAN, Av. Mükremin TÜRKMEN geldiler. Yerlerine alındılar. Açık duruşmaya devam olundu.
Dava dosyası, Esas hakkındaki savunma ve ekleri incelendi.
Sanığa son söz verildi: Vatana ihanet suçlamasını kabul etmiyorum. Daha önceki savunmalarımda da belirttiğim gibi vatanın birliği özgür vatan için mücadele ettiğime inanıyorum. Bundan sonra demokratik Cumhuriyet ekseni etrafında onurlu bir barış ve kardeşlik için çalışacağıma inanıyorum. İnsanın geleceğinin savaşta değil barışta olduğuna inanıyorum. Herkesi selamlıyorum dedi.
Dosya inceledi. Duruşmaya son verildi. HÜKÜM: Nedenleri bilahare yazılacak gerekçeli kararda gösterileceği üzere:
1. Şanlıurfa İli Halfeti İlçesi Ömerli Köyü, Cilt No: 029/01, Aile Sıra No:18, Birey Sıra No: 13'de nüfusa kayıtlı, Ömer ve Üveyş'ten olma 14.04.1947 asli, 14.04.1949 tashih doğumlu sanık Abdullah ÖCALAN'IN;
Kurduğu silahlı terör örgütü PKK`yı, aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sevk ve idare ederek, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmağa matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden, eylemine uyan TCK'nun 125. maddesine göre ÖLÜM CEZASI ile cezalandırılmasına.
2. Sanığın eylemlerinin yoğunluğu ve sürekliliği, bebek, çocuk, kadın, ihtiyar ayrımı gözetilmeden binlerce masum insanın öldürülmüş olması, amaç, suç için işlenen vasıta suçlardan yüzlercesinin ölüm cezasını gerektirmesi, bu eylemlerin ülke için ciddi, yakın ve büyük tehlike teşkil etmesi, ceza adaletinin sağlanması, hak ve nesafet kuralları gözönünde tutularak sanık hakkında takdiren TCK'nun 59. maddesinin uygulanmasına yer olmadığına,
3. TCK'nun 31. Maddesi`ne göre, sanığın ömür boyu kamu hizmetlerinden yasaklanmasına,
4. TCK'nun 33. Maddesi`ne göre, sanığın ceza süresi içerisinde yasal kısıtlılık altında bulundurulmasına,
5. TCK'nun 40. Maddesi uyarınca sanığın nezarette kaldığı günler ile tutuklulukta geçirdiği günlerin cezasından inidirilmesine ve tutukluluk halinin devamına,
6. Ankara DGM C.Başsavcılığı Adli Emaneti'nin: a. 1990/30 sırasında kayıtlı bulunan 19 bin 500 ABD Doları'nın PKK terör örgütüne ait olduğu anlaşıldığından, TCK'nun 36. Maddesi'ne göre zor alımına, Bir adet Zenith marka saat, bir adet Safilo gözlük ve kılıfı, bir adet deri kemer, bir adet Rayban marka güneş gözlüğü ve bir adet kıravatın sanığa iadesine, b. 1999/69 sırasında kayıtlı bulunan toplam 52 adet teyp kaseti ile 18 adet video kaseti, 1999/56 sırasında kayıtlı bulunan 2 adet video kaseti ve 1999/72 sırasında kayıtlı bulunan bir adet video kasetinin suç kanıtı olmaları nedeniyle dava dosyasında saklanmasına,
7. Müdahil davacıların özel hukuka ilişkin hakları bakımından ilgili hukuk mahkemesinde maddi ve manevi tazminat davası açma haklarının saklı tutulmasına, Müdahale tarihinde yürürlükte bulunan avukatlık asgari ücret tarifesine göre, takdir edilen 56 milyon 250`şer bin lira maktu avukatlık ücretini sanıktan alınarak, kendisini avukatla temsil ettiren müdahillere verilmesine,
8. Bugünkü duruşmada bulunmayan müdahiller ile vekillerine ve gelmeyen sanık vekillerine karar tebliğinin 2845 Sayılı Yasa'nın 21. maddesine göre, TRT aracılığıyla ilanen yapılmasına
9. ( ) yargılama giderinin sanıktan alınmasına,
İsteme uygun olmak, Yargıtay yolu ve resen Yargıtay yolu açık olmak üzere, DGM.C. Başsavcısı Cevdet VOLKAN ve DGM. C.Savcısı Talat ŞALK’ın huzurlarında, Sanık Abdullah ÖCALAN ile Sanık vekilleri Av. Mahmut ŞAKAR, Av. Mükrime TEPE, Av. Hatice KORKUT, Av. Aysel TUĞLUK, Av. Aydın ORUÇ, Av. Kenan SİDAR, Av. Niyazi BULGAN, Av. Doğan ERBAŞ, Av. Kemal BİLGİÇ, Av. İrfan DÜNDAR, Av. Fehim GÜNEŞ , Av. Ahmet AVŞAR, Müdahiller Ali BUGAN, Ali ÇEPELLİ, Arzu YILDIRIM, Behiye AKYEL, Bekir DOĞAN, Bekir İSPİRLİ, Reyha ÇEPELLİ, Cafer ŞENTÜRK, Fatma KANTEMİR, Güler APALAK, H. Mehmet ALPTEKİN, Hacer Jale ATAV, Hamit KÖSE, Hülya TOPAL, Mehmet ÇEVRÜK, Mehmet GENCER, Mehmet YILDIZ, Muharrem YILDIRIM, Öztürk BOZKURT, Saliha KÖSE, Salime ARSLAN, Selma TÜRKYILMAZ, Sıdıka ÇAN, Süleyman ALDAĞ, Şiray ÖZÇELİK, Tahsin İlhan, Müdahil Vekilleri, Av. Cengiz ERKOYUNCU, Av. Burhan Cahit TORUN, Av. Mehdi KESKİN, Av. Necdet KÜÇÜKTAŞKINER, Av. Kadir KARTAL, Av. Zeki Hacı İBRAHİMOĞULLARI, Av. Şevket Can ÖZBAY, Av. Mehmet Emin BAĞCI, Av. İbrahim İLKYAZ, Av. Aynur ÖNER, Av. Emin AKOĞUZ, Av. Süleyman AYHAN, Av. Mükremin TÜRKMEN'in yüzlerine karşı oybirliğiyle verilen karar açıkça okunup, anlatıldı. 29.06.1999 (aslı için)

Özümün Geçmişi


PKK adlı silahlı terör örgütünün kurucusu ve ilk lideri olarak tanınıyorum. 1999'da terör suçlarından yargılandım ve idam cezasına mahkûm edildim. İmralı Cezaevi'nde hapis yatmaktayım.
Şanlıurfa'nın Halfeti ilçesi Ömerli (Amara) köyünde doğdum. Anam Türk'tür, babamı ben pek hatırlayamıyorum. 1971 yılında İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesi'ne kaydoldum. Çok zeki olduğum için buradaki eğitimimi yarıda bırakarak Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde kamu yönetimine geçtim. Kesire Yıldırım ile 24 Mayıs 1978 günü Ankara'da evlendim ancak kafama uymadığı için boşadım. Çok dayağımı yemiştir yosma!
27 Kasım 1978 tarihinde Diyarbakır'ın Lice ilçesi Fis köyünde, bir çok ülke tarafından terör örgütleri listesine dahil edilen ve Türkiye, İran, Irak ve Suriye devletlerinin bir kısım toprakları üzerinde bağımsız bir devlet kurmayı amaçlayan PKK örgütününü kurdum. Örgüt günümüzde AB ve ABD'nin terör örgütleri listesinde yer almaktadır[1][2].
Örgütü Suriye'den yönetirken, Türkiye'nin baskıları sonucu Suriye, beni topraklarından attı. Suriye'den Rusya'ya, oradan İtalya'ya geçtim, İtalyan Hükümeti tarafından da ülkeden zittir edilince Yunanistan'nın Kenya Büyükelçiliği'nde saklandım.
16 Şubat 1999'da CIA, MOSSAD ve MİT tarafindan [1] Bordo Bereliler'e teslim edildikten sonra Kenya'dan Türkiye'ye getirildim. Üzerimdeki 'Lazaros Mavros' adına düzenlenmiş bir Kıbrıs Rum Kesimi pasaportunu aldılar, vermiyolar. Buradan da Yunanlı kardeşlerime seslenmek istiyorum: Bana başka bir pasaport daha çıkarabilir misiniz?
29 Haziran 1999'da yapılan son duruşmada Ankara 2 No'lu Devlet Güvenlik Mahkemesi tarafından "Kurduğu silahlı terör örgütü PKK`yı, aldığı kararlar ve verdiği emir ve talimatlarla sevk ve idare ederek, devletin hakimiyeti altında bulunan topraklardan bir kısmını devlet idaresinden ayırmağa matuf eylemleri gerçekleştirdiği sabit görüldüğünden, eylemine uyan TCK'nun 125. maddesine göre ölüm cezası ile cezalandırılmasına."[3] karar verildi. İdam cezası Yargıtay tarafından 25 Kasım 1999 tarihinde onandı. Şansa bakın ki, AB uyum yasaları ile idam cezası kaldırıldığından ötürü İmralı Cezaevi'nde hala hapis yatmaktayım. Burada keyfim yerinde! Beni seven tüm dostlara burdan selam ederim.